การสร้างสื่อการสอนแบบ interactive ด้วย Microsoft PowerPoint

รู้จักกับโปรแกรม และสำรวจเครื่องมือ Microsoft PowerPoint การออกแบบหน้าแรก - การสร้าง Shapes เพื่อออกแบบผลงาน - การสร้าง Animation เคลื่อนไหวอย่างง่าย - การสร้างปุ่ม Hyperlink ( เชื่อมโยงหน้า Slides ) การเพิ่มเนื้อหาบทเรียน การสร้างแบบทดสอบ และ การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน - การบันทึกไฟล์ สำหรับนำเสนอ - การบันทึกไฟล์ ในรูปแบบอื่น ( ไฟล์เอกสาร,ไฟล์ภาพ,ไฟล์วิดิโอ)

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์