การใช้งาน Application TikTok

มาเรียนรู้เกี่ยวกับ TikTok คืออะไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับการศึกษาไทยในปัจจุบัน การสร้างบัญชี TikTok และ เรียนรู้การใช้งานเบื้องต้น และ การสร้าง Content และการนำเข้า VDO ลงใน Application TikTok

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์