เทคนิคที่ควรรู้ใน Microsoft PowerPoint

การย่อ/ขยายหน้าจอ การวาดรูปร่างให้อยู่กึ่งกลาง การผสานรูปร่าง การจัดกลุ่ม / แยกกลุ่ม การตัดรูปให้ได้สัดส่วน การลบพื้นหลัง(ทำพื้นหลังโปร่งใส) การทำตัวอักษรโค้ง การเติมภาพลงในตัวอักษร และ การทำตัวหนังสือให้เด่นด้วยการเติมเงา

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์