สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 9/2564)

0

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


- เอกสารเกี่ยวกับ วPA
- ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1-บส ชำนาญการพิเศษ ผอ
- คู่มือ ว17 สายงานการสอน
- คู่มือ ว17 สายงานบริหารสถานศึกษา
- แนวทาง ว10 สพฐ
- เอกสารประกอบการบรรยาย ว9
- เอกสารประกอบการบรรยาย ว10
- ว 23 การเลื่อนเงินเดือน PA
- วฐ 2 2560 ตัวอย่าง สพม9
- วฐ 2 2561 ตัวอย่าง สพม9

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์