การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

ในบทเรียนนี้ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Google Meet ใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์ และ รูปแบบการเข้าร่วมประชุม เหมาะสำหรับครูที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ ผู้ที่สนใจนำไปใช้ประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์