การใช้งาน Youtube

มาเรียนรู้การใช้งาน YouTube ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การอัปโหลดวิดีโอ การใช้งาน Youtube เบื้องต้น และ การใช้งานเพลงและเอฟเฟคเสียงอย่างถูกลิขสิทธิ์ใน Youtube

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์