เทคนิคจัดการข้อมูลง่าย ๆ ด้วย Microsoft Excel

การจัดการข้อมูลซ้ำซ้อน ค้นหาข้อมูลด้วย Vlookup การป้องกันแผ่นงาน (Sheet) สรุปข้อมูลอย่างง่าย (Pivot Table) และ การล็อคสูตรการคำนวณ

เข้าสู่บทเรียนอออนไลน์